Juni Nr 12 2017

30.6.2017

Rotaryårets slut närmar sig Vid skrivande stund är det ännu några dagar kvar av rotaryåret. Man kunde ha trott att slutrakan skulle ha börjat redan vid slutet av maj, men så gick det inte. De sista veckorna har varit innehållsrika och jag har haft glädjen att träffa tom. fler rotarianer än i medeltal under månaderna. Jag blev inbjuden till flera klubbars byte av kedjor. De var alla mycket lyckade och varma tillställningar, rotaryverksamhet som bäst.

Rotaryårets slut närmar sig

Vid skrivande stund är det ännu några dagar kvar av rotaryåret. Man kunde ha trott att slutrakan skulle ha börjat redan vid slutet av maj, men så gick det inte. De sista veckorna har varit innehållsrika och jag har haft glädjen att träffa tom. fler rotarianer än i medeltal under månaderna. Jag blev inbjuden till flera klubbars byte av kedjor. De var alla mycket lyckade och varma tillställningar, rotaryverksamhet som bäst.

 

Distriktets tyngdpunktsområden

Klubbarna har genom att effektivera och utveckla innehållet lyckats hålla sina medlemmar nöjda och hållas med i verksamheten. Många klubbar har i enlighet med sina målsättningar fått nya medlemmar.

Rotary stiftelsen fyllde 100 år i år och vi satt tillsamman med våra granndistrikt vårt insamlingsmål högt. Riktigt så högt nådde vi inte men jag är glad över att många klubbar donerat tusentals euro till förmån för världens barn.

Klubbarna har deltagit i många humanitära serviceprojekt, de utgör kärnan i rotaryverksamheten. Gamla projekt fortsätter och nya har skapats.

Nästan alla av distriktets klubbar har antingen en egen eller delar på en utbyteselev med en annan klubb. I distriktet har det arrangerats ett antal högklassiga RYLA tillställningar och i april bildades det en ny Rotaract klubb i Esbo. Andra Rotaract klubbar planeras och jag tror att en del av dom börjar sin verksamhet under det kommande rotaryåret.

Om de ovannämnda fina rotaryprestationerna har det berättats åt media och vi har fått positiv synlighet. Det kan vara en liten artikel i en gratisutdelad lokal tidning eller RIPE Ian Riseleys intervju i MTV3ans kvällsnyheter. Synligheten har en inverkan när vi polerar brändet och informerar om verksamheten till potentiella nya medlemmar.

Det har varit fint att höra när klubbarna har meddelat om att sätta sina nätsidor i skick eller öppnat Facebook-sidor. I medeltal är vi på en god nivå och informationskanalen i skick.

 

Tack för det gångna året!

Jag vill tacka alla klubbarnas presidenter, sekreterare och övriga funktionärer, klubbmedlemmar, distriktets funktionärer och rotarykontorets Ulla och Jaana för det stöd och den uppmuntran jag fått i guvernörens krävande uppgift. Det gångna året kommer att stanna i mitt minne som en av höjdpunkterna i mitt liv. Jag önskar den kommande guvernören framgång under det kommande rotaryåret.

Denna, snart före detta guvernören börjar sin semester i medlet av juli och styr mot sommarstugan i Hauho. Jag tillönskar alla en solig och varm sommar!

 

Hälsningar,

 

Markku Stenvall

 

 

 

Detta brev är till alla rotarianer, dela den vidare till alla klubbens medlemmar!