September Nr 2 2017

27.9.2017

Ni har väl kommit ihåg att i tid anmäla er till Distriktskonferensen och till den stora jubileumsgalan Finland 100 år 21.10.2017. Anmälningstiden upphör den 30 september! Anmälningarna görs på adressen https://d1420.rotary.fi/

Bästa Rotary-medlemmar!

Ni har väl kommit ihåg att i tid anmäla er till Distriktskonferensen och till den stora jubileumsgalan Finland 100 år 21.10.2017. Anmälningstiden upphör den 30 september! Anmälningarna görs på adressen https://d1420.rotary.fi/

 

Då jag har besökt klubbar har jag observerat att Rotaryideologin lever starkt i Finland. Ännu mer stark är den i Estland, där verksamheten i klubbarna är livlig och samarbetet mellan olika klubbar fungerar utmärkt.

Jag önskar att samarbetet över Finska viken skulle fungera mer aktivt. Klubbarna kunde besöka varandra och få impulser av varandra. En liten utfärd till ett annat land och en annan kultur piggar upp hela klubben och kan även leda till samarbetsprojekt. Jag uppmuntrar därför presidenter att fundera på att göra en vårutfärd till andra sidan av vårt distrikt!

 

Under mina besök har jag betonat betydelsen av att kunna de grundläggande principerna i Rotary-rörelsen. Rotary är en serviceorganisation, och i enlighet med detta borde alla klubbar delta i serviceprojekt genom olika kanaler. Vi betjänar varandra genom att vara goda vänner och genom att iaktta principerna om fyra frågor på våra möten. Men att enbart gå på möten är inte tillräckligt för att fylla plikterna i Rotary-ideologin. Jag önskar att klubbarna överväger också att öppna andra kanaler för aktiv verksamhet. Samhällstjänst, internationell tjänst och tjänst för ungdomar erbjuder utmärkta möjligheter till betjänande arbete. Fundera på er klubbs möjligheter att göra gott i världen!

 

Rotarys, kanske lite ålderdomliga, språk har också väckt diskussioner i klubbar. Vad är egentligen ett Distriktsråd, vad gör det och vem sitter i det?

Distriktsrådet är styrelsen för Distrikt 1420 rf, som dess ordförande verkar den sittande guvernören. Styrelsens (alltså Distriktsrådets) ledamöter är tre tidigare guvernörer (PDG), den sittande (DG) och två kommande guvernörer (DGE och DGN).

Rätt att närvara har ordförande för Rotarystiftelse- och Ekonomikommittén.

Styrelsen har en utomstående, separat vald sekreterare.

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att se till att Distrikt 1420 fungerar och att hjälpa klubbarna att genomföra mål i enlighet med Rotary-ideologin. Distriktet styr eller bestämmer inte över klubbar, de är självständiga aktörer. Därför rekommenderas det varmt att klubbarna registreras.

 

Bästa Rotary-medlemmar, årets tema ”Rotary – making a difference” förpliktar oss att agera med serviceanda. Vi kan för egen del förändra världen i en bättre riktning. Bland oss finns de bästa experterna inom många branscher, tillsammans kan vi åstadkomma mycket gott. Titta på er närmaste omgivning, längre än så behöver man inte söka efter hjälpbehövande! Samarbeta med scouter, kyrkan, olika hjälporganisationer och med kommunerna. Jag ser ivrigt fram mot vad er klubb hittar på!


Jag önskar er friska höstdagar och mod att gripa tag i serviceutmaningen!

Liisa Stjernberg