Syyskuu No 2 2017

27.9.2017

Hyvät rotarit! Muistattehan ilmoittautua ajoissa Piirikonferenssiin ja suureen Suomi 100 vuotta-juhlagaalaan 21.10.2017. Ilmoittautuminen päättyy 30.9.! Ilmoittautumiset tehdään osoitteessa https://d1420.rotary.fi/

Hyvät rotarit!

Muistattehan ilmoittautua ajoissa Piirikonferenssiin ja suureen Suomi 100 vuotta-juhlagaalaan 21.10.2017. Ilmoittautuminen päättyy 30.9.! Ilmoittautumiset tehdään osoitteessa https://d1420.rotary.fi/

 

Vieraillessani klubeissa olen havainnut, että Rotaryaate elää vahvana Suomessa. Vielä voimakkaampi se on Virossa, jossa klubien toiminta on vilkasta ja yhteistyö eri klubien välillä toimii erinomaisesti.

Toivoisin, että yhteistyö myös Suomenlahden yli toimisi aktiivisemmin. Klubit voisivat vierailla toistensa luona ja saada virikkeitä puolin ja toisin. Pieni retki toiseen maahan ja kulttuuriin piristää koko klubia ja saa ehkä aikaan yhteistyöprojektejakin. Innostankin presidentteja harkitsemaan kevätretkeä toiselle puolelle piiriämme!

 

Vierailujeni yhteydessä olen korostanut Rotaryn perusasioiden tuntemusta. Rotary on palvelujärjestö, jonka mukaisesti kaikkien klubien tulisi osallistua palveluun eri väylien kautta. Palvelemme toisiamme olemalla hyviä ystäviä ja noudattamalla neljän kysymyksen periaatteita kokouksissamme. Mutta vain kokouksissa käyminen ei ehkä riitä täyttämään rotariuden velvoitteita. Toivoisin klubien harkitsevan muidenkin väylien avaamista aktiiviselle toiminnalle. Yhteiskunta-, kansainvälinen-, ja nuorisopalvelu tarjoavat mainioita mahdollisuuksia palvelevalle työlle. Harkitkaa oman klubinne mahdollisuuksia tehdä hyvää maailmassa!

 

Rotaryn, ehkä vähän vanhahtavakin, kieli on myös askarruttanut klubeissa. Mikä oikeastaan on Piirineuvosto, mitä se tekee ja kuka siellä istuu?

Piirineuvosto on Piiri 1420 ry:n hallitus, jonka puheenjohtajana toimii istuva kuvernööri. Hallituksen (siis Piirineuvoston) jäseniä ovat kolme entistä kuvernööriä (PDG), istuva (DG)- ja kaksi tulevaa kuvernööriä (DGE ja DGN).

Läsnäolo-oikeus on Rotarysäätiökomitean- ja Talouskomitean puheenjohtajalla.

Hallituksella on ulkopuolinen, erikseen valittu sihteeri.

Hallituksen pääasiallinen tehtävä on huolehtia Piiri 1420:n toimivuudesta ja auttaa klubeja toteuttamaan niiden Rotary-aatteen mukaisia pyrkimyksiä. Piiri ei siis ohjaa tai määrää klubeja, jotka ovat itsenäisiä toimijoita. Tämän vuoksi klubin rekisteröiminen olisi mitä suotavinta.

 

Hyvät rotarit, tämän vuoden teema ”Rotary – making a difference” velvoittaa meitä toimimaan palvelun hengessä. Me voimme muuttaa omalta osaltamme maailmaa parempaan suuntaan. Joukossamme on monien alojen parhaita asiantuntijoita, yhdessä voimme saada aikaan paljon hyvää. Katsokaa lähiympäristöönne, avun tarvitsijoita ei tarvitse lähteä hakemaan kauempaa! Tehkää yhteistyötä partiolaisten, kirkon, eri avustusorganisaatioiden ja kuntien kanssa. Odotan innolla ilmoitustanne klubinne tempauksesta!

 

Kirpeitä syyspäiviä ja rohkeutta tarttua palveluhaasteeseen!

Liisa Stjernberg