Oktober Nr 3 2017

17.10.2017

Bästa rotaryaner! Under den regniga oktobermånaden har jag piggat upp mig med att besöka många klubbar. Jag har blivit vänligt mottagen och värdarna har varit tacksamma över att guvernören lyssnar på vad klubbmedlemmarna funderar på. Många klubbar har samma bekymmer; medlemmarna hinner inte eller orkar inte komma till klubbmöten, trots att de gärna är medlemmar.

                        Bästa rotaryaner!

Under den regniga oktobermånaden har jag piggat upp mig med att besöka många klubbar. Jag har blivit vänligt mottagen och värdarna har varit tacksamma över att guvernören lyssnar på vad klubbmedlemmarna funderar på.

Många klubbar har samma bekymmer; medlemmarna hinner inte eller orkar inte komma till klubbmöten, trots att de gärna är medlemmar. Vi har funderat på vad ”klubbtröttheten” kan bero på. I de flesta är orsaken inte åtminstone programmet, som nästan alltid bjuder på fina föredrag och intressanta gäster. Jag har föreslagit för klubbarna aktiv verksamhet utgående från Rotarys fem tjänstegrenar. Engagera medlemmarna genom aktiviteter!

Mer synliga gärningar förväntas av Distriktsrådet och Finlands Rotary rf

I diskussionerna har tagits upp Distriktsrådets och Finland Rotary rf:s roll i den finländsk-estniska rotaryverksamheten. Det att Distriktsrådet är styrelsen för det registrerade Rotarydistriktet 1420 rf, är för många en överraskning. Verksamheten i Finland Rotary rf är kanske ännu mer okänd. Finland Rotary rf:s syfte är att främja rotaryverksamheten i våra distrikt. Så står det i föreningens stadgar. Detta inser inte klubbarna.


Många klubbar i vårt distrikt vill också att båda aktörerna ska fundera på och framlägga för medlemskåren förslag om projekt som är gemensamma för hela distriktet eller samtliga distrikt. Som ett exempel nämnde många insamlingen för det Nya Barnsjukhuset. En gemensam verksamhetsidé av detta slag, som berör alla sex distrikt ingår redan i verksamheten i Ungdomsutbytet och i Läkarbanken, som leds av Multidistriktsorganisationerna.     

Kunde vi finna för rotaryanerna i Finland och Estland ett viktigt gemensamt mål för våra ansträngningar, som förenar och entusiasmerar oss alla? Kunde det vara ett tema i anslutning till att stävja klimatförändringen eller vattenskyddsarbete?

Strömmingsrodden lyckades igen utomordentligt, tack vare de arrangerande klubbarna. Kampanjen Hundra finländska vattendragsgärningar var en utmärkt öppning av rotaryanerna i vårt distrikt! De sökte och fick fina samarbetsparter, utarbetade en ansökan till programmet Finland 100 år och lyckades få republikens president Sauli Niinistö och fru Jenni Haukio till Strömmingsroddens beskyddare. I rodden deltog 17 båtlag och 260 roddare. Tack till de arrangerande klubbarna: Finlandia Hall, Hausjärvi-Riihimäki, Hertonäs, Böle och Myrbacka i Vanda! Till nästa års rodd har redan 2 350 medlemmar från distriktet i Sverige lovat komma. De vill utmana roddarna från Milano som deltog nu. Vi ser gärna att också esterna deltar nästa år!

Till presidenter och sekreterare (esterna har andra utbildningar):

FUNDERA INTE LÄNGRE, UTAN KOM OCH LÄR DIG SAMT DELTA

Kom och diskutera med Distriktsrådet på frågetimmen 22. 11 kl. 16–19 till Lindström-huset, Brädgårdsgatan 6!

Kom och lär dig om Rotarys stiftelseärenden 16. 11 kl. 17.30 till Hotell Hilton Kalastajatorppa!
Vid båda finns servering och du får också komma som ”försenad”.

Med vänlig Rotary-hälsning

Liisa Stjernberg, DG 2017-2018