December Nr 5 2017

19.12.2017

Bästa rotarianer! Det självständiga Finlands historia har djupt berört rotarianerna i vårt distrikt, som har besökt hjältegravarna och i höstens program gett flera översikter om faserna i vårt lands självständighet. Ett varmt tack till alla hälsningar och fester som har ordnats för att hedra Finlands 100-årsjubileum. Våra estniska bröder och systrar sände sin hälsning till Finland genom guvernören, som jag härmed med ett tack vill förmedla till samtliga rotarianer i vårt distrikt!

Bästa rotarianer!

Det självständiga Finlands historia har djupt berört rotarianerna i vårt distrikt, som har besökt hjältegravarna och i höstens program gett flera översikter om faserna i vårt lands självständighet.

Ett varmt tack till alla hälsningar och fester som har ordnats för att hedra Finlands 100-årsjubileum.

Våra estniska bröder och systrar sände sin hälsning till Finland genom guvernören, som jag härmed med ett tack vill förmedla till samtliga rotarianer i vårt distrikt!

 

Kommande händelser:

Ungdomsutbytets Inspirationsdagar ordnas i Tallinn 13–14.1. 2018.

Under dagarna ges information till alla som är intresserade av ungdomsutbytet, men i synnerhet för ungdomsutbytets ombud är evenemanget mycket givande. Kom med och fira en glad weekend till Tallinn i Rotarys anda! Avec är välkomna på evenemanget!

Anmälning senast 5.1.2018 kl. 13.00  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZdYnbSI9zSq8sst108zIe1XKftFKE1vzNXr0O5HCUtEUt7Q/viewform?usp=sf_link

och bokning av hotellrum senast 5.1.2018 genom vidstående länk:

https://www.myhotelreservation.net/b/hatllnor/HATLLNOR/?f=2018-01-12&i=ROTARY2018&lang=en_US

Kopiera länken till webbläsare och du kommer till en sida där det står Rotary 2018 Special Rate single room 70 €/double room 78€. Klicka i rutan RESERVE.

Programpris:NVA och Presedenter 237,00 € (inkl. program och måltider samt båtbiljetter tur/retur)

AVEC 162,00 € (inkl. program och måltidet samt båtbiljetter tur/retur)
Hotellrummet betalas på plats
Programandel                   senastast 5.1.2018 på konto: Nordea
                                          FI96 2001 1800 1502 97
                                          mottagare: Suomen Rotary Nuorisovaihto
                                          meddelande: innostus2018, klubb och deltagare

TRF-seminarium (The Rotary Foundation)

I tecken av Rotarys tjänster och hjälpande ordnas det riksomfattande Rotarystiftelseseminariet i Uleåborg 2–4.2.2018.

På seminariet är alla rotaryaner, särskilt medlemmar av klubbarnas stiftelsekommittéer varmt välkomna!

Anmälningar: https://d1420.rotary.fi/

 

Vårt distrikts AG:r (Assisterande guvernörer) håller ett seminarium 12–13.1.2018 i Tallinn i anslutning till Intressedagarna.

Efter detta kallar de assisterande guvernörerna presidenterna i sin sektion till intercity-möten för att diskutera klubbarnas eventuella gemensamma projekt och andra samarbetsmöjligheter.

 

Rotary International har flyttat Finland till Zone 17B (tidigare 15)

ZONE 17: Section A: Latvia, Sweden (northern): 2320, 2330, 2340, 2350, 2370, 2380, 2400, 2410 Section B: Aland Islands, Estonia, Finland, Russia (western): 1380, 1390, 1400, 1410, 1420, 1430, 2220

 

Uppgifter:

1. Sommaren 2019 hålls i Hamburg RI Convention och då väljs Rotary Internationals styrelsemedlemmar från sektion Zone 17 A/B. Styrelsemedlemmen utses av en kommitté, där till medlemmar väljs en medlem från varje distrikt. KLUBBARNA I VÅRT DISTRIKT KAN FÖRESLÅ EN KANDIDAT TILL MEDLEM AV URVALSKOMMITTÉN SENAST 15.2.2018.

Till medlem av urvalskommittén kan föreslås från Zone 1420 en person, som

  • deltagit under de tre senaste åren i två av sin sektions Rotary Institut-evenemang (2015, 2016 eller 2017)
  • är en tidigare guvernör
  • är medlem av den ifrågavarande Zone-sektionens klubb
  • har deltagit i minst en Rotary Convention
  • har inte deltagit två gånger i urvalskommitténs arbete, är inte styrelsemedlem i RI
  • kan delta i urvalskommitténs arbete 15–30.9.2018

Vid distriktsförhandlingen 10.3.2018 som hålls i anslutning till vårt distrikts PETS (PRESIDENT ELECT TRAINING SEMINAR)-evenemang fattas beslut om åtgärder, med vilka väljs styrelsemedlem till RI bland urvalskommitténs medlemskandidater.

2. De klubbtjänstemän som saknas ska anmäla sig i Finlands medlemsdatasystem senast 15.12.2017, dvs. genast! Anvisningen har sänts med e-post från Rotarykontoret 8.12.2017

3. Rotarystiftelsekommitténs meddelande om ansökan om distriktsbidragspengar för rotaryåret 2018–2019 har sänts till klubbpresidenterna från Rotarykontoret 14.12.2017. Beakta ansökningstiden!

 

Jag tackar alla klubbar för ett trevligt samarbete under hösten och önskar allt gott inför den kommande vårsäsongen!

 

Fridfull jul och gott nytt år 2018!

 

 

 

 

 

 

Liisa Stjernberg

DG 2017-2018