Februari Nr 7 2018

8.3.2018

Bästa rotaryaner! Temat i februari är Fredsforskning och förebyggande av konflikter samt medling Fredsarbetet kan anses vara det viktigaste i Rotarys idévärld. Ett av Rotarys fem mål är att "främja internationell samförståelse och tolerans". År 2016 stödde Rotarystiftelsen inom detta fokuseringsområde tiotals rotaryklubbars- och -distrikts samprojekt med cirka 4 miljoner US dollar. Dessa projekt är bara en del av Rotarys fredsarbete. Rotarystiftelsen har exempelvis också samarbete med sex s.k. fredsuniversitet. I dessa kan hundra studerande med ett fredsstipendium årligen bedriva studier i orsaker till konflikter och metoder för att lösa dem. Närmaste Fredsuniversitet finns i Uppsala.

Bästa rotaryaner!

                                                                                                                  1(2)

Temat i februari är

Fredsforskning och förebyggande av konflikter samt medling

Fredsarbetet kan anses vara det viktigaste i Rotarys idévärld. Ett av Rotarys fem mål är att ”främja internationell samförståelse och tolerans”.

År 2016 stödde Rotarystiftelsen inom detta fokuseringsområde tiotals rotaryklubbars- och -distrikts samprojekt med cirka 4 miljoner US dollar.

Dessa projekt är bara en del av Rotarys fredsarbete. Rotarystiftelsen har exempelvis också samarbete med sex s.k. fredsuniversitet. I dessa kan hundra studerande med ett fredsstipendium årligen bedriva studier i orsaker till konflikter och metoder för att lösa dem.

Närmaste Fredsuniversitet finns i Uppsala.

En betydande hedersbetygelse för Finland

Rotary Internationals President Elect Barry Rassin har utsett DG Liisa Stjernberg till ledamot av Rotarys internationella ungdomsutbyteskommitté för 2018–2021. Ungdomsutbyteskommitténs uppgift är att direkt under presidenten verka som styrgrupp för Rotarys ungdomsutbyte. Kommittén bereder de s.k. Ungdomsutbytets Pre Convention-evenemang, som varje år föregår den egentliga Convention. Utnämningen ska ses som ett bevis på Finlands Multidistrikts framgångsrika arbete. Jag hoppas att vi gör Finland till världens bästa inom ungdomsutbyte!

Rotarystiftelsens stipendier

Anvisningar för hur man får stipendier har uppdaterats på vår distrikts webbplats. I stipendieärenden ska ni vända er till Stiftelsekommitténs medlemmar i god tid då ni planerar projekt!

Kom ihåg att Rotary Foundation är till för er. De medel som placerats där är i gott förvar och därifrån kan fås ett betydande stöd för godkända projekt. Er insats försvinner inte i ett svart hål!

Ungdomsutbyte

Om er klubb planerar att sända och ta emot en utbyteselev under hösten 2019, är det nu dags att börja planera saker i anslutning till det! Budgetera c. 2500 euro för den kommande elevens behov och förbered att till den lokala skolan anmäla att er klubb genomför ett byte hösten 2019! Intervjuer och val av elever som åker på ett byte görs under hösten 2018. Mer information av Ungdomsutbyteskommitténs och på webbplatsen www.rye.fi

 

PETS                                                                                                                                             2(1)

Ledningen byts 1.7.2018 i många klubbar och distrikt, liksom också i RI. Kugghjulet rullar på och det lönar sig att börja planera redan nu men samtidigt komma ihåg att årets funktionärer verkar ännu flera månader. Än finns det tid att förverkliga många idéer och att visa att Rotary med sin verksamhet kan ge upphov till positiva förändringar i samhället. Rotary – making a difference!

I anslutning till PETS (President Elect Training Seminar) hålls Distriktsförhandling (vårmötet) som leds av den kommande guvernören Irmeli Viherluoto-Lindström och då är deltagandet avgiftsfritt.

 

Distriktsförhandling 2018 hålls i anslutning till PETS-seminariet i Opinmäkis campus 10.3.2018 kl. 14 (Lillhemtvägen 1, Esbo)

Klubbarna inbjuds att delta i distriktsförhandlingen, som hålls på samma ställe efter PETS-evenemanget, dvs. cirka 14.15. Klubbarna påminns om den fullmakt som behövs på distriktsförhandlingen. Både fullmakten och agendan för distriktsförhandlingen kommer att finnas på webben https://d1420.rotary.fi/

I samband med distriktsförhandlingen presenterar den kommande guvernören sin budget för Rotaryåret 2018–2019 och sin verksamhetsplan.

Mitt bokslut och min verksamhetsberättelse för åren 2017–2018 publiceras på Distriktsmötet (höstmötet) hösten 2018.

Gratulationer

Under våren firar många klubbar ”jämna år”. Gratulationer till följande klubbar:

Hanko-Hangö RC 70 år (13.2.2018)

Ekenäs RC 70 år (8.1.2018)

Kauniainen-Grankulla 50 år (9.3.2018)

Kirkkonummi-Kyrkslätt 40 år (11.5.2018)

Helsinki City West 20 år (18.5.2018)

Tallinn Moon RC firar sin Charter-fest 19.5.2018

Republiken Estlands officiella 100-årsdag är 24.2.2018

 

Jag önskar er vackra och soliga vinterdagar!

 

Med vänlig hälsning

Liisa Stjernberg