Helmikuu No 7 2018

8.3.2018

Hyvät rotarit! Helmikuun teemana on Rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu Rauhantyö nähdään rotaryn aatemaailmassa tärkeäksi. Yksi Rotaryn viidestä tavoitteesta on "edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja suvaitsevuutta". Vuonna 2016 Rotarysäätiö tuki tämän keskittämisalueen kymmeniä rotaryklubien ja -piirien yhteisprojekteja noin 4 miljoonalla US dollarilla. Nämä projektit ovat vain osa Rotaryn rauhantyötä. Rotarysäätiöllä on esimerkiksi myös yhteistyötä kuuden ns. rauhanyliopiston kanssa. Niissä sata opiskelijaa voi rauhanstipendin avulla vuosittain tehdä opintoja konfliktien syistä ja niiden ratkaisukeinoista. Lähin Rauhanyliopisto on Upsalassa.

Hyvät rotarit!

                                                                                                                  1(2)

Helmikuun teemana on

Rauhantutkimus sekä konfliktien ehkäisy ja sovittelu

Rauhantyö nähdään rotaryn aatemaailmassa tärkeäksi. Yksi Rotaryn viidestä tavoitteesta on ”edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä ja suvaitsevuutta”.

Vuonna 2016 Rotarysäätiö tuki tämän keskittämisalueen kymmeniä rotaryklubien ja -piirien yhteisprojekteja noin 4 miljoonalla US dollarilla.

Nämä projektit ovat vain osa Rotaryn rauhantyötä. Rotarysäätiöllä on esimerkiksi myös yhteistyötä kuuden ns. rauhanyliopiston kanssa. Niissä sata opiskelijaa voi rauhanstipendin avulla vuosittain tehdä opintoja konfliktien syistä ja niiden ratkaisukeinoista.

Lähin Rauhanyliopisto on Upsalassa.

Merkittävä huomionosoitus Suomelle

Rotary Internationalin Presidentti Elect Barry Rassin on nimennyt DG Liisa Stjernbergin Rotaryn kansainvälisen Nuorisovaihtokomitean jäseneksi 2018-2021. Nuorisovaihtokomitean tehtävänä on suoraan presidentin alaisuudessa toimia ohjausryhmänä Rotaryn nuorisovaihdolle. Komitea valmistelee ns. Nuorisovaihdon Pre Convention-tapahtumat, jotka ovat joka vuosi ennen varsinaista Conventiota. Nimitystä on pidettävä merkittävänä osoituksena Suomen Monipiirin työn onnistumisesta. Toivon, että saamme Suomesta maailman parhaan nuorisovaihtomaan!

Rotarysäätiöapurahat

Ohjeet apurahojen saamiseksi on päivitetty piirimme kotisivulle. Kääntykää apuraha-asioissa Säätiökomitean jäsenten puoleen hyvissä ajoin suunnitellessanne projekteja!

Muistakaa, että Rotary Foundation on teitä varten. Sinne sijoitetut varat ovat hyvässä turvassa ja sieltä on saatavissa merkittävää tukea hyväksyttäviin projekteihin. Sijoituksenne eivät mene mustaan aukkoon!

Nuorisovaihto

Jos klubinne suunnittelee lähettävänsä ja vastaanottavansa vaihto-oppilaan syksyllä 2019, nyt on aika alkaa suunnitella siihen liittyviä asioita! Budjetoikaa n. 2500 euroa tulevan oppilaan tarpeisiin ja valmistautukaa ilmoittamaan paikalliselle koululle, että klubinne vaihtaa syksyllä 2019! Lähtevien oppilaiden haastattelut ja valinnat toimitetaan syksyllä 2018. Lisätietoja Nuorisovaihtokomitealta ja sivuilta www.rye.fi

 

PETS                                                                                                                                             2(1)

Johto vaihtuu 1.7.2018 klubeissa ja piirissä, kuten RI:ssäkin. Ratas pyörähtää ja toiminnan suunnittelu kannattaa aloitta jo nyt muistaen kuitenkin, että tämän vuoden virkailijat toimivat vielä monta kuukautta. Vielä on aikaa toteuttaa monta suunniteltua asiaa ja osoittaa, että Rotary voi toiminnallaan aiheuttaa positiivista muutosta ympäristössään. Rotary – making a difference!

PETSin (President Elect Training Seminar) yhteydessä pidetään tulevan kuvernöörin Irmeli Viherluoto- Lindströmin johtama Piirineuvottelu (kevätkokous), johon osallistuminen on maksutonta.

Piirineuvottelu 2018 pidetään PETS-seminaarin yhteydessä Opinmäen kampuksella 10.3.2018 klo 14 (Lillhemtintie 1, Espoo)

Klubit kutsutaan osallistumaan piirineuvotteluun, joka pidetään samassa paikassa PETS-tilaisuuden jälkeen eli noin 14.15. Klubeja muistutetaan piirineuvotteluun tarvittavasta valtakirjasta. Sekä valtakirja että piirineuvottelun työjärjestys ilmestyvät verkkoon https://d1420.rotary.fi/

Piirineuvottelun yhteydessä tuleva kuvernööri esittelee sekä oman talousarvionsa Rotaryvuodelle 2018-2019 että toimintasuunnitelmansa.

Oma tilinpäätökseni ja toimintakertomukseni vuodelta 2017-2018 julkaistaan syksyllä 2018 olevassa Piirikokouksessa (syyskokous).

Onnea

Keväällä monet klubit täyttävät ”pyöreitä vuosia”. Onnittelut seuraaville klubeille:

Hanko-Hangö RC 70 vuotta (13.2.2018)

Ekenäs RC 70 vuotta (8.1.2018)

Kauniainen-Grankulla 50 vuotta (9.3.2018)

Kirkkonummi-Kyrkslätt 40 vuotta (11.5.2018)

Helsinki City West 20 vuotta (18.5.2018)

Tallinn Moon RC viettää Charter-juhlaansa 19.5.2018

Viron tasavallan virallinen 100-vuotispäivä on 24.2.2018

 

Kauniita ja aurinkoisia talvipäiviä!

 

Parhain terveisin

Liisa Stjernberg