Augusti 2018

2.8.2018

Rotary förenar över en miljon människor! Genom Rotary förenas människor från alla kontinenter och alla kulturer, tankar utbyts, vänskapsband knyts och professionella nätverk bildas för att åstadkomma positiva förändringar både på lokal och global nivå.