September 2018

4.9.2018

Rotaryåret har kommit igång i full fart, och själv har jag redan hunnit besöka många klubbar både i Finland och Estland. Gemensamt för alla möten har varit entusiasmen att få till stånd något betydelsefullt eller att inspirera klubbarna till att delta i projekt också i världen. Klimatfrågorna – föroreningar, miljöförstöring, vattendragens tillstånd och klimatförändringen – väcker inte bara diskussion hos rotarianerna utan aktiverar också till handling.