November 2018

7.11.2018

Piirkondlik konverents ja sügisseminar tõid Kauniaisesse kokku ligi sada piirkonna 1420 rotariaani Lõuna-Soomest ja Eestist, et koguda uusi ideid ja motiveerida klubitegevuse arendamist. Suured tänusõnad ürituse eestvedajale Tiinale, kõikidele esinejatele ning osalejatele elava vestluse, oma seisukohtade esitamise ja tagasiside eest!