November 2018

7.11.2018

Vårt distrikts höst- och distriktsmöte i Grankulla samlade ett hundratal rotarianer från olika delar av Distrikt 1420, Södra Finlands och Estlands att få idéer och inspiration för utvecklingen av klubbverksamheten. Tack till speakern Tiina, alla föreläsare och deltagare i evenemanget för den livliga diskussionen, åsikterna och responsen!