Maj 2019

21.5.2019

Det återstår en sjättedel av det innevarande rotaryåret. På knappt två månader hinner man bra inspirera sin efterträdare. Rotaryverksamhe-ten är inte en verksamhet som hoppar från det ena till det andra från år till år och där ett nytt hjul uppfinns varje år, men den står inte heller på stället utan är en kontinuerlig planmässig verksamhet.