Månadssbrev september

7.10.2019

Klubbbesök på Guvernörs-året har pågått några veckor. Assisterande Guvernörer ger merinfor-mation om besökstid och plats, om där ännu finns något oklart. Jag önskar besökets enda program vara styrelsens möte och sedan DG-besök, att saker kan behandlas och diskuteras i den tid som bokats för det.