Månadsbrev mars

9.3.2020

Vårt distrikt har up till denna dag, räknat per Capita, donerat till Annual Fund 2,29$/medlem. 63 av distriktets klubbar har inte donerat en enda cent. Resultatet är ödmjukt. Doneringar till Annual Fund gör det för distriktet möjligt att dela ut pengar till lokala projekt från sk DDF-fund. Stiftelsekommittén beslutar dessa enligt ansökan.