PETS och distriktsammamkomsten har flyttats!

9.3.2020

På grund av en brand på platsen för mötet på lördagen, måste vi tyvärr flytta PETS och distriktssammankomsten till ett nytt datum. Den nya mötesdagen är lördagen den 4.4.2020. Mötesplatsen är som planerat Fransk-finska skolan i Helsingfors (Raumovägen 4). Vi beklagar det besvär detta orsakar er.

Varje klubb uppmanas att bekräfta sina representanter till PETS och distriktsammankomsten senast fredag den 27.3.2020 via e-post till mig: erkkisakarikarjalainen@gmail.com. Programmet kommer att vara det samma och materialet har skickats till er den 6.3.2020.

För ytterligare ingormation vänligen kontakta

Sakari Karjalainen, DGE
+358 400 818 910