OM LÄGET MED KORONAVIRUS 13.03.2020

14.3.2020

Finland är på väg att övergå som en del av epidemi-området. Finlands Rotaryservice rf samt Rotarydistrikt 1420 rf följer regeringens riktlinjer som på 12.03. utgetts för att förhindra spridning av koronavirus. I Estland följer man instruktioner från landets myndigheter.

Regeringen rekommendar, att alla offentliga evenemanger med över 500 deltagare, skall inhiberats, ändå till slutet av maj. Som ytterligare recommendation sägs, att arrangörer av alla slags sammanträdande skall överväga samt riskvärderar om det är nödvändigt att arrangera evenemangen i frågan.

Distrikt Guvernörer i Finlands sex distrikt har – av sin egen del – burit ansvaret, när en del av PETS-och distriktkonferens har inhiberats, vilka som enligt stadgar skulle ha ordnats under mars-april. Anordnandet PETS och distriktsamråd under detta undantags-förhållandet följs regleringen från Rotary International. Var o en distrikt informerar klubbar på sitt distrikt, hur distriktsamrådet arrangeras och hur PETS-mål åstadkoms på något annat sätt än att mötas.


Enligt regeringens instruktioner, måste vi noggrant och med all försiktighet överväga, speciellt med riskgrupper och man borde undvika all slags kontakt med riskgrupper. Riskgrupper bestås av de åldrande och bassjuka. När läget är avvikande, ursakar åldersstruktur i vår Rotary-klubba, att både Finlands Rotaryservice rf och Rotarydistrikt 1420 rf rekommenderar, att alla klubbarnas veckomöte tillsvidare inställs eller ordnas som nätmöte.


Situationen följs hela tiden och informerar omgående om alla förändringar samt om regeringen utger nya instruktioner.


DG Tommy Wegge och DGE Sakari Karjalainen
Distrikt 1420, Södra-Finland och Estland