Kuvernööri

Liisa Stjernberg

 

Synt. 10.09.1953

Klubi: Helsinki City West

Luokitus: Musiikkikasvatus

Rotarytehtävät: Nuorisovaihtoasiamies 1998-2009, Nuorisovaihdon monipiirin jäsen 2004-2016, Nuorisovaihdon monipiirin varapj, 2007-2014, USA:n kirjeenvaihtaja 2005-2012, Helsinki City West RC:n presidentti 2009-2010, Piirin Nuorisovaihtokomitean pj. 2009-2013, New Generation Service pj. 2013-2016, EEMA2016-komitean pj. 2013-2016

Koulutus: Filosofian maisteri

Työ ja luottamustehtäviä: Rehtori 1989-2016, Lauttasaari -lehden päätoimittaja 2004-2010, Sivistystyönantajat Elinkeinopoliittinen valiokunta 2010-2016, EK:n Edustajisto 2013-2016, Opetushallituksen ohjausryhmä 2015-2017

Harrastuksia: musiikki

Perhe: Puoliso PDG Birger Stjernberg, kaksi tytärtä

 

Född 10.09.1953

Klubb: Helsinki City West

Klassifikation: Musikpedagogik

Uppdrag i Rotary: Ungdomsutbyte, kontaktperson 1998-2009, Medlem i Flerdistriktsorganisationen 2004-2016, Viceordförande i Flerdistriktsorganisationen 2007-2014, US Korrespondent 2005-2012, President i Helsinki City West RC 2009-2010, Ordförande i D1420 Ungdomutbyteskommittén 2009-2013, Ordförande i New Generation Service 2013-2016, Ordförande i EEMA2016 Kommittén 2013-2016

Utbildning: Fil.mag.

Arbetsuppgifter och förtroendeuppdrag: Rektor 1989-2016, Chefredaktör i Lauttasaari -lehti 2004-2010, Medlem i utskottet av Finlands Näringsliv rf. 2010-2016, Medlem i fullmäktige av Finlands Närinsliv rf. 2013-2016, Medlem i Kommittén vid Utbildningsstyrelsen 2015-2017

Intressen: Musik

Familj: Gift med Birger Stjernberg PDG, två döttrar

 

Born 10.09.1953

Club: Helsinki City West

Classification: Music Education

Rotary service: Youth Exchange Officer 1998-2009, Member of the Youth Exchange Multidistrict 2004-2016, Vice Chair of the Finnish Youth Exchange Multidistrict 2007-2014, US Correspondent 2005-2012, President of Helsinki City West RC 2009-2010, Chair of the D1420 Youth Exchange Committee 2009-2013, Chair of the New Generation Service 2013-2016, Chair of the EEMA2016 Committee 2013-2016

Education: Master of Arts

Employment and positions of trust: Principle 1989-2016, Editor-in chief at Lauttasaari -lehti 2004-2010, Member of the Committee at the Association of Finnish Independent Educaton Employers (AFIEE) 2010-2016, Delegate in Representatives at AFIEE 2013-2016, Member of a Committee in The Finnish National Agency fo Education 2015-2017

Hobbies: Music

Family: Husband Birger Stjernberg PDG and two daughters