Kuvernööri

Piirikuvernööri Tommy Wegge

Klubi: Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen (2010 →)

Luokitus: Miesten vaatetus

Rotarytehtävät: DGE (2018-2019), DGN (2017-2018), AG (2015-2017), Piirin 1420 Nuorisovaihtokomitean jäsen (2014-2016), klubipresidentti (2015-2016), klubisihteeri (2013-2014)  ja klubin nuorisovaihtokomitean puheenjohtaja (2015-2018), klubin nuorisovaihtoasiamies (2015 -2018)

Työ ja luottamustehtäviä: Yrittäjä, perheyritys/vaateagentuuri.

Harrastuksia: Rotary, lenkkeily, pyöräily, laskettelu, ulkoilu sekä työnteko.

Perhe: Puoliso Hannele Wegge (o.s. Raikaa), kolme aikuista lasta ja yksi lastenlapsi.

 

Klubb: Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen (2010 →)

Klassifikation: Herrkläder

Uppdrag i Rotary: : DGE (2018-2019), DGN (2017-2018), AG (2015-2017), medlem i distrikt 1420 ungdomsutbytes-kommitté (2014-2016), klubbpresident (2015-2016), klubbsekreterare (2013-2014) och klubbens ungdomsutbytes-kommittés ordf. (2015-2018) samt klubbens kontaktperson i ungdomsutbyte (2015 -2018)

Arbetsuppgifter och förtroendeuppdrag: Företagare, med hustrun i egen agentur.

Intressen: Rotary, jogging, cykelsport, slalom, uteliv samt arbete.

Familjen: Maka Hannele Wegge (född Raikaa), tre vuxna barn och ett barnbarn.

 

Club: Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen (2010 →)

Classification: Menswear

Rotary services: DGE (2018-2019), DGN (2017-2018), AG (2015-2017), member in district 1420 Youth Exchange Committee (2014-2016), clubpresident (2015-2016), clubsecretary (2013-2014) and clubs Youth Exchange Committees Chair (2015-2018) and Youth Exchange Officer in D1420 (2016 -2018)

Employment and positions of trust: Entrepreneur

Hobbies: Rotary, jogging, cycling, slalom, outdoorlife and working.

Family: Spouse Hannele Wegge (nee Raikaa), three children of full age and one grandchild