Piiri 1420

Piiri 1420

  • Piiri 1420 on yksi Suomen kansainväliseen Rotary-palvelujärjestöön kuuluvista kuudesta Rotarypiiristä. Piiriin kuuluu 58 klubia Etelä-Suomesta ja 18 Viron klubia. Näissä klubeissa on yhteensä aktivijäseniä 2 945 ja kaikkiaan 3 047rotaria.
  • Till Distrikt 1420 tillhör 58 klubbar i Södra Finland och Estlands 18 klubbar med aktiv 2 945 medlemmar och allt i allt med hederslemmar 3 047.
  • Piirkond 1420 on üks rahvusvahelisse Rotary organisatsiooni kuuluvast kuuest Soome piirkonnast. Piirkonda kuulub 58 Lõuna-Soome klubi ja 18 Eesti klubi kokku üle aktiivne  2 945 rotariaaniga ja koos elle aulikmeed 3 047 rotariaaniga.
  • Welcome to Rotary District 1420 consisting of 58 Rotary Clubs in Southern Finland and 18 Clubs in Estonia with a total of active 2 945 members and all in all with honorary members 3 047

 

 

Piiriorganisaatio 2017-2018
 

Piirin kuvernööri - tuleva kuvernööri - kuvernööriehdokas

Kuvernööri – Guvernör – Governor, DG 2017–2018
 

Liisa Stjernberg / Helsinki City West

Musiikkikasvatus - Musikfostran - Music Education

Taivaanvuohentie 5 A 8
00200 Helsinki
Mobile: +358-50-525 8475
E-mail: stjernberg.liisa@gmail.com

 

Tuleva kuvernööri – Tillträdande guvernör – Governor-elect, DGE

Irmeli Viherluoto-Lindström, Kauniainen-Grankulla

Kunnallishallinto - Kummunal förvaltning - Municipal Administration

Magnus Hagelstamintie 10
02700 Kauniainen
Mobile +358-500-467 249
E-mail: irmeli.viherluoto-lindstrom@perpetual.fi

 

 

 

 

 

 

 

Kuvernööriehdokas - Nominerad guvernör - Governor-nominee, DGN

Tommy Wegge, Helsinki Maneesi-Helsingfors Manegen

Miesten vaatetus -  Herrkläder - Menswear

Hallonnässtranden 4
00210 Helsingfors
Mobile +358-44-766 6000
E-mail: tommy@wegge.fi
 

 

Piiri 1420 kaudella 2017-2018

 

HALLINTO – Administration – Administration

Piirineuvosto – Distriktsråd – District Council

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairperson                                    

DG Liisa Stjernberg, Helsinki City West
Mobile +358-50-525 8475
E-mail: stjernberg.liisa@gmail.com

 

Piirineuvoston jäsenet – Distriktsrådets ledamöter – District Council Members

IPDG Markku Stenvall, Espoo Meri
Mobile: +358-400-444 012
E-mail: markku.stenvall@kolumbus.fi
PDG Ritva Heinonen, Helsinki City West
Mobile +358-50-500 2502
E-mail: ritva.heinonen.rh@gmail.com
PDG Birger Stjernberg, Helsinki International
Mobile: +358-400-404 489
E-mail: birger.stjernberg@gmail.com
DGE Irmeli Viherluoto-Lindström,
Kauniainen-Grankulla
Mobile +358-500-467 249
E-mail: irmeli.viherluoto-lindstrom@perpetual.fi
DGN Tommy Wegge, Helsinki Maneesi - Helsingfors Manegen
Mobile +358-44-766 6000
E-mail: tommy@wegge.fi

Läsnäolo – Närvaro – Attendance                             

PDG, DRFCC Harry Hedman, Munkkiniemi-
Munknäs
Mobile: +358-40-742 8063
E-mail: harry.hedman@elisanet.fi

 

Piirisihteeri – Distriktssekreterare – District Secretary

PP Olli Manninen, Helsinki Koillinen
Mobile: +358-44-322 1396
E-mail: olli.manninen@kolumbus.fi

 

Piirikouluttaja – Distriktsutbildare – District Trainer, DT

DT Pertti Törmälä, Vantaa-Vanda
Mobile: +358-400-605 376
E-mail: pertti.tormala@kolumbus.fi
 

 

Talous – Ekonomi – Economy

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairman  

PDG Hannu Ervamaa, Eira 
Mobile: +358-50-64460
E-mail: hannu.ervamaa@kolumbus.fi

Jäsenet - Ledamöter - Menbers

PDG Aatos Lahtinen, Munkkiniemi-Munknäs
Mobile: +358-40-716 1953
E-mail: aatos.lahtinen@helsinki.fi                       

PDG Mikael Kietz, Ekenäs
Mobile: +358-400-470 709
E-mail:mikael.kietz@surfnet.fi


Tietotekniikka – Datateknik – Information Technology

Puheenjohtaja – Ordförande – Chairman                   

P Mika Lallukka, Rotary E-Club of Verkkorotary.fi
Mobile: +358-50-557 8110
E-mail: mika.lallukka@verkkorotary.fi
PP Matti Tossavainen, Vantaa-Vanda
Mobile: +358-50-310 9184
E-mail: matti.tossavainen@tietoseniorit.fi
                               

 

Tulevan kuvernöörin nimeämiskomitea – Nomineringskommittén för guvernör – Nominating Committee for Governor

                     Piirineuvosto - Distriktsråd - District Council

 

Apulaiskuvernöörit ja klubit alueittain – Assisterande guvernörer och klubbar områdesvis – Assistant Governors and Clubs per area

SUOMI

Hyppää infoon TÄSTÄ

 

VIRO–ESTLAND–ESTONIA

Hyppää infoon TÄSTÄ

 

Apulaiskuvernöörit hoitavat alueittain klubi-, ammatti- ja yhteiskuntapalveluun sekä kansainväliseen palveluun liittyvät tehtävät – Assisterande guvernörer tar hand om uppgifter inom klubb-, yrkes-, sammhällstjänst och internationell tjänst var på sitt område – Assistant Governors take care of tasks related to Club, Vocational, Community and International Service in their respective areas.

 

PIIRIKOMITEAT – DISTRIKTSKOMMITTÉER – DISTRICT COMMITTEES

Hyppää infoon TÄSTÄ

 

ESTONIA INFO

Hyppää infoon TÄSTÄ