END POLIO NOW - EPN

Maailman Polio-päivä 24.10.2016


Leila Risteli: Polion poistuminen lähellä

Maailman poliopäivä lähestyy. Miksi meidän on edelleen syytä kantaa huolta tästä vanhasta sairaudesta? 

Polio on tunnettu faaraoiden ajasta lähtien, mutta kesti kauan ennen kuin tajuttiin sen olevan tartuntatauti. Syynä oli se, että vain pieni osa tartunnan saaneista halvaantuu. Toisen maailmansodan jälkeen mm. Suomessa oli laajoja polioepidemioita, joissa sairastui vuosittain satoja ihmisiä.

Polio voidaan hävittää kokonaan, koska polioviruksella ei ole muita isäntiä kuin ihminen ja tautia vastaan on tehokkaita rokotteita. Niinpä Suomessa tauti saatiin nopeasti kuriin laajoilla rokotuksilla, ja 60-luvusta lähtien se on kuulunut kansalliseen rokotusohjelmaan.

Vielä 80-luvulla maailmassa riehui kuitenkin hiljainen polioepidemia: erityisesti kolmannen maailman maissa halvaantui keskimäärin tuhat lasta ja nuorta päivässä. Ne, jotka eivät tautiin kuolleet, jäivät loppuiäkseen invalideiksi. Tämä tarkoitti yli 350 000 tuhlattua nuorta elämää vuodessa. Terveysviranomaiset totesivat tilanteen, mutta eivät pitäneet taudin hävittämistä kehitysmaista mahdollisena.

Tarvittiin kansalaisjärjestö, jonka toimintayksiköillä eli klubeilla oli pitkä perinne raajarikkoisten lasten auttamisesta omilla paikkakunnilla, mutta jolta puuttui tieto siitä, miten mahdoton tehtävä kaikkien maailman lasten suojaaminen poliolta olisi. Juuri 75. toimintavuotensa saavuttanut Rotary International päätti ottaa polion hävittämisen tavoitteekseen 100-vuotisjuhliinsa mennessä. Uskottavuutta asialle toi se, että rotarit onnistuivat tässä tehtävässä ensin yhdessä kehitysmaassa, Filippiineillä.

Viranomaistahot voivat ymmärrettävästi epäillä epävirallisten toimijoiden kuten kansalaisjärjestöjen turnauskestävyyttä vuosia vievässä ponnistelussa. Lopulta rotarit kuitenkin onnistuivat vakuuttamaan viranomaiset, ja vuonna 1988 käynnistyi maailman suurin yksityisten ja julkisten toimijain yhteinen, kansainvälisesti koordinoitu terveyskampanja, aloite polion täydelliseksi hävittämiseksi. Siinä tekevät yhteistyötä Maailman terveysjärjestö, UNICEF, Yhdysvaltain Center for Disease Control and Prevention (CDC) – ja Rotary International. Merkittävä tukija on viime vuosina ollut myös Bill ja Melinda Gatesin säätiö.

Toiminnan laajuus ja tuloksellisuus ovat vaikeita käsittää. Kaikkiaan 20 miljoonaa vapaaehtoista on järjestänyt ja toteuttanut massarokotuksia, joissa poliosuojan on saanut yli kolme miljardia lasta. Tämä on säästänyt heistä ainakin kahdeksan miljoonaa halvaantumista. Jo 2000-luvulle tultaessa oli vuosittaisten sairaustapausten määrä pudonnut alle prosenttiin siitä, mitä se oli kampanjan alkaessa. Eri maiden hallitukset ovat tukeneet rokotuksia ja myös hyötyneet kampanjassa kehitetyistä rokotteiden jakelu- ja sairauksien monitorointijärjestelmistä.

Vuonna 1985 polio oli kotoperäisenä sairautena 125 maassa. Nyt näitä maita on enää kolme, Pakistan, Afganistan ja Nigeria. Etupäässä näiden maiden surkeilla raja-alueilla on vuoden 2016 aikana sairastunut 27 lasta. Vaikka jokainen halvaus on liikaa, tilannetta voi pitää erittäin lohdullisena, sillä viime vuonna samana aikana oli sairastuneita 51 ja vuotta aikaisemmin 242.

Poliokampanja on osoitus tavallisten ihmisten sinnikkyydestä ja voimasta hyvän palveluksessa. Vielä ei kuitenkaan ole aika tuudittautua turvallisuuteen. Niin kauan kuin poliovirusta on missään päin maailmaa, ei yksikään lapsi koko maailmassa ole siltä suojassa. Viruksesta on siis päästävä kokonaan eroon. Meistä jokainen voi osaltaan auttaa erityisesti tukemalla rotarien poliokeräyksiä maailman poliopäivänä 24.10.

 

Maailman Polio päivä 24.10.2015

Keräys polion pysäyttämiseksi jatkuu

 

Poliokatsaus

 

Polion hävittämisohjelma etenee kohti lopullista tavoitettaan.

Polio on vammauttava virustauti, jonka hävittämisen ihmiskunnasta kansainvälinen rotaryjärjestö otti tavoitteekseen jo vuonna 1985. Kolme vuotta myöhemmin (1988) Maailman terveysjärjestö (WHO) ryhtyi koordinoimaan maailmanlaajuista hävitysohjelmaa. Ohjelma on edennyt hyvin, sillä useat maanosat on jo julistettu vapaaksi tästä kammottavasta virustaudista kuten Eurooppa, Pohjois- ja Etelä-Amerikka, Australia ja viimeiseksi vuonna 2014 Intia. Tähän mennessä vuonna 2015 villin polioviruksen aiheuttamia halvausoireisia tautitapauksia on esiintynyt vain 2:ssä maassa, Afganistanissa ja Pakistanissa, yhteensä 48 tapausta (8.10.2015). Lisäksi kulunut vuosi on ollut hävitysohjelman kannalta merkittävä, sillä Afrikan maista ei ole raportoitu villin polioviruksen aiheuttamia halvausoireisia tautitapauksia ollenkaan elokuun 2014 jälkeen (viimeisimmät olivat Nigeriassa 26.7.2014 ja Somaliassa 11.8.2014).  On realistista uskoa ja toivoa, että vuonna 2016 ei villin polioviruksen aiheuttamia halvaustapauksia esiintyisi maailmassa enää ollenkaan. 

Vakavaoireinen polio syntyy äärimmäisen harvoin, sillä suurin osa (99-99.9%) poliovirustartunnan saaneista ihmisistä ei edes tiedä saaneensa tartuntaa. Tästä huolimatta virus lisääntyy tartunnan saaneen ihminen suolistossa useita viikkoja erittyen ulosteisiin.  Koska virus leviää ulosteiden välityksellä, etsitään polioviruksia jätevedestä. Vaikka poliovirusseurannan kannalta tärkeimmissä maissa (Afganistan, Pakistan, Afrikan maat, Intia) ei ole kehittyneille maille tyypillisiä viemäriverkostoja, on niissäkin saatu hyviä tuloksia analysoimalla avokanaaleista ja/tai jäteojista kerättyjä vesinäytteitä. Esimerkiksi Pakistanissa on toistuvasti osoitettu polioviruksen kiertävän väestössä eri puolilla maata laajoilla alueilla, vaikka tautitapaukset ovat keskittyneet Pakistanin ja Afganistanin rajaseuduille. Tulosten perusteella on kyetty kohdistamaan ylimääräisiä rokotekampanjoita näille alueille, jossa virus kiertää väestössä, vaikka tautitapauksia ei olisikaan. Tulevaisuudessa villin polioviruksen aiheuttamien halvausten hävitessä jätevesipohjaista seurantamenetelmää tarvitaan osoittamaan, että myös viruksen kierto väestössä saadaan loppumaan.

 

Niin kauan, kun poliota esiintyy ja poliovirukset infektoivat ihmisiä tarvitaan kattavia poliorokotuksia. Todennäköisesti maat, joilla on rokotuksiin varaa tulevat jatkamaan niitä pitkään vielä tämänkin jälkeen. Kuluneen vuosikymmenen aikana villin polioviruksen vähitellen hävitessä on uudeksi uhkakuvaksi noussut elävästä, suun kautta annettavasta poliorokotteesta (ns. sokeripalarokote OPV) peräisin olevat, pitkään ihmisen suolistossa lisääntyneet taudinaiheuttamiskykynsä takaisin saaneet rokotevirukset (VDPV= vaccine-derived-poliovirus). Ne ovat aiheuttaneet vuosittain halvausoireisia polioepidemioita maissa, joissa rokotuskattavuus on laskenut. Tämän vuoksi WHO:n tavoitteena on luopua OPV-rokotteesta niin pian kuin mahdollista.  Tähän tähtäävä työ aloitetaan jo vuonna 2016, jolloin rokotteesta poistetaan ensimmäisenä tyypin 2 viruskomponentti, koska vastaava villi tyypin 2 poliovirus on hävitetty maailmasta jo yli 10 vuotta sitten.  Vastaavasti seuraavina vuosina, villien poliovirustyyppien 1 ja 3 hävitessä, on tarkoituksena päästä maailmanlaajuisesti kokonaan eroon eläviä viruspartikkeleita sisältävästä OPV rokotteesta ja siirtyä pistoksina annettavaan rokotteeseen.

 

Merja Roivainen, piirin EPN koordinaattori, asiantuntijana WHO:n maailmanlaajuisessa polion hävitysohjelmassa

 

 

Tee historiaa - osallistu!
Näpäytä kuvaa!
Maailman poliopäivä 24.10.2014
Tue kampanjaa osallistumalla paikkakuntasi EPN-tempauksiin lokakuussa! Lue lisää - näpäytä kuvaa!
Add your voice

Join me in supporting @Rotary and the fight to #endpolio on #WorldPolioDay. Watch a live global event: http://ow.ly/A7OKy
Kokeile Twitteriä - jaa tietoa tapahtumasta!
Näpäytä kuvaa!

Polio Plus

Polion hävittämisessä uusia haasteita – nyt emme saa hellittää! 

Polio on vammauttava virustauti, jonka hävittämiseksi ihmiskunnasta kansainvälinen rotarijärjestö alkoi toimia vuonna 1985. Maailman terveysjärjestö (WHO) alkoi koordinoida hävitysohjelmaa vuonna 1988. Yleisesti ottaen ohjelma on edennyt hyvin, sillä villi poliovirus ja sen aiheuttama halvausoireinen tauti on laajojen rokotusohjelmien ansiosta ollut vähitellen häviämässä Pakistanista, Afganistanista ja Nigeriasta eli maista, joissa virus on tähän mennessä esiintynyt endeemisenä. Näissä maissa sairastui halvausoireiseen tautiin vuonna 2012 enää 217 potilasta.

Tänä vuonna on kuitenkin syntynyt huoli siitä, että saavutettu hyvä tilanne voi jäädä lyhytaikaiseksi, sillä uhkaavan rahapulan lisäksi vastassa on uusi vaarallinen vihollinen, Taleban-järjestö. Esimerkiksi Pakistanissa toimivat terveysyksiköt ja vapaaehtoistyötä tekeviä rokotustiimit ovat joutuneet toistuvasti Talebanien hyökkäysten kohteeksi sen jälkeen, kun järjestö julisti rokotukset länsimaiden juoneksi muslimeja vastaan ja asetti rokotuskiellon kesäkuussa 2012. Hyökkäyksissä on kuollut useita rokottajia ja heitä turvaamaan asetettuja turvamiehiä. On vaara, että sabotaasitoiminnan seurauksena poliovirus ja sen aiheuttamat epidemiat leviävät rajaseuduilta takaisin Pakistanin suuriin kaupunkeihin.

Vakivallan lisäksi suurena huolen aiheena on epidemioiden leviäminen endeemisistä maista muualle maailmaan ja erityisesti vaikeakulkuisille  alueille maihin, jotka intrastuktuurinsa tai turvallisuustilanteensa vuoksi ovat erityisen vaikeita torjuntatoimia ajatellen. Parhaillaan on menossa laaja polioepidemia vaikeakulkuisessa Somaliassa, josta lokakuun puoliväliin mennessä on raportoitu poliohalvauksia jo 174.  Koska halvausoireita saa vain joka sadas tai tuhannes tartunnan saaneista henkilöistä, katsotaan viruksen olevan laajalti levinnyt Somalialaiseen väestöön.  Epidemian aiheuttajavirus, villi tyypin 1 poliovirus, on peräisin Pakistanista.  Somaliasta virus ja sen aiheuttama tauti on levinnyt naapurimaihin, Keniaan, Etiopiaan ja edelleen Sudaniin.

Toinen räjähdysaltis epidemia on meneillään sisällissodan runtelemasta Syyriassa, josta polio oli onnistuttu hävittämään  jo 14  vuotta sitten. Muutamia päiviä sitten WHO raportoi, että maassa on tuoreita kliinisesti todettuja poliohalvauksia. Vaikka aiheuttajaviruksen alkuperä ei ole vielä selvillä, on mahdollista, että virus on peräisin Israelista, jossa loppukesällä 2013 havaittiin, että väestössä on kuluneen vuoden aikana kiertänyt laajasti Pakistanista peräisin oleva villi poliovirus 1. Virustartunnoista huolimatta ei Israelista ole kuitenkaan toistaiseksi raportoitu halvausoireisia tautitapauksia, koska rokotekattavuus siellä on yleisesti ottaen hyvä. Virustartuntojen pysäyttämiseksi Israelissa järjestettiin laaja rokotekampanja, jonka aikana kaikki alle 9-vuotiaat lapset rokotettiin elävällä, tyypin 1 ja 3 viruksia sisältävällä bivalenttisella poliorokotteella. Tilanteen kehittymistä Syyriassa ja epidemian mahdollista leviämistä sen naapurimaihin, Turkkiin ja Irakiin seurataan tarkasti.  Näissä maissa on jo aloitettu laajat rokotuskampanjat, joilla yritetään estää viruksen leviäminen.

Poliohävitysohjelman päärahoittajiin kuuluva Bill ja Melinda Gatesin säätiö on julistanut rotarijärjestölle            35 miljoonan dollarin haastekampanjan. Tämä tarkoittaa käytännössä 24 € jokaista rotarijäsentä kohden.  Näin ollen jäsenmaksuihin sisältyvän tuen lisäksi meidän pitäisi piirissämme maksaa 17 € / jäsen. Piirimme saa poliokeräyksiä varten uuden keräysluvan v 2014 alussa ja sen jälkeen voimme taas aktiivisesti hankkia rahaa myös keräyskampanjoin.

Taistelu polion hävittämiseksi ei ehkä koskaan ole ollut niin kriittisessä tilanteessa kuin juuri nyt. Kaikista toimenpiteistämme huolimatta tauti on alkanut levitä arvaamattomalla tavalla sotaa käyvien maiden lähiympäristöön ja riski sen leviämisestä on myös maihin, joihin otetaan vastaan pakolaisia.

Nyt ei siis ole kyse yksinomaan rahasta vaan toimintamahdollisuuksien tarkoituksellisesta estämisestä. Kenttätyötä tekevien rokottajien henki on todellisessa vaarassa mikäli työtä jatketaan. Olosuhteet kohteissa ovat kaikilla tavoin arvioiden lähes mahdottomat kattavan työn suorittamiseksi.

Tilanne haastaa rotarit entistä kiivaampaan vastarintaan. Meidän on motivoiduttava jälleen kerran Rotarylle asetettuun haasteeseen. Älkäämme siis unohtako antamaamme sitoumusta. Vastatkaamme Gatesin säätiön rahalliseen haasteeseen, joka on entistäkin vaativampi. Klubitasolla voimme ja joudumme tekemään lahjoitukset suoraan www.rotary.org -> Give-> Polio Plus polkua käyttämällä. Heti kun Piirimme saa keräysluvan lähtekäämme mekin kentälle kukin omalla tavallamme suoraan keräykseen.

 

Merja Roivainen, EPN-koordinaattori                Ilkka Torstila, Piirikuvernööri       D 1420