ITÄMERI JA LÄHIVEDET

 

Silakkasoutu kuudennen kerran 7.10.2018. Lisätietoa tästä linkistä
 

Rotareiden kuudes Silakkasoutu soudetaan sunnuntaina 7.10.2018 Helsingissä osana Silakkamarkkinoiden avajaispäivää. Kirkkoveneillä soudetaan Finlandia-talon edustalta Kauppatorille.


Joka syksy toistuvalla soudulla kerätään varoja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle (www.vhvsy.fi). Vantaan- ja Keravanjoen valuma-alueella asuu yli miljoona suomalaista ja toimii tuhansia yrityksiä. Vesistöjen hoitamiseksi on kaikkien tehtävä yhdessä työtä.

Silakkasoutu on myös Itämerihaasteen (http://www.itamerihaaste.net) haastetapahtuma. Kuusi rotaryklubia eri puolilta Vantaanjoen valumaaluetta haluaa toimia aktiivisesti ja konkreettisesti puhtaiden vesistöjen hyväksi. Mukaan haastetaan yrityksiä, organisaatioita, yhteisöjä ja tietysti kaikkia rotaryklubeja.

Yrityksille soutu on mukava ja rento henkilöstön virkistystapahtuma, jolla samalla voi toteuttaa yhteiskuntavastuutaan.

Rotaryklubeille ja muillekin harrastuspiireille soutu on hieno tilaisuus vahvistaa porukkahenkeä ja vaikuttaa ympäröivän yhteiskunnan parempaan huomiseen.

Silakkasoudun järjestävät Helsingissä

  • Finlandia Hall rotaryklubi
  • Hausjärven-Riihimäen rotaryklubi
  • Herttoniemen rotaryklubi
  • Pasilan rotaryklubi
  • Vantaa Myyrmäki rotaryklubi
  • Vuosaaren rotaryklubi

Kiinnostaako? 

* Ilmoittaudu mukaan tästä
• Kysy lisää silakkasoutu@gmail.com
• Hannele Kauranne, Finlandia Hall rk, 0400 618 439, hannele.kauranne@gmail.com
• Markku Juhola, Hausjärven-Riihimäen rk, markku.juhola@kolumbus.fi

Hannele Kauranne toivotti läsnöolijat tervetulleiksi.
Viime Silakkasoutuihin osallistui ilahduttavasti vene myös naapuripiiristämme. Piirin 1420 DGN Erik Stenström kertoi, miksi he lähtivät mukaan.
Markku Juhola luovutti keräystuoton toiminnanjohtaja Kirsti Lahdelle Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä.
Kirsti Lahti
Helsingin kaupunkin ympäristöjohtaja Esa Nikunen toi Helsingin kaupungin terveiset ja kiitokset.
Yksi Silakkasoutujen puuhamiehistä, Jyrki Berner, esitti toiveen ja haasteen, että ensi vuoden soutujen keräyssumma saataisiin nostettua 20 000 euroon.
Silakkasoutujen ohjausryhmä

Silakkasoudun tuotto luovutettiin Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle Helsingissä 18.2.2016


Viime syksyiset Silakkasoudut tuottivat Itämeren suojelulle 15 000 euroa. Summa luovutettiin Finlandia-talossa järjestetyssä tilaisuudessa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle, jonka toiminnanjohtaja Kirsti Lahti saattoi kertoa ilahduttavia uutisia: Tehty työ kantaa vähitellen hedelmää, mutta lisää ponnisteluja tarvitaan, että Itämeri säilyisi elinvoimaisena myös tuleville polville.

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksellä oli kesällä 2015 jatkuvatoimista veden laadun seurantaa Riihimäen Arolamminkoskessa ja Keravanjoen suualueella. Jokivesien happipitoisuus oli hyvä. Arolamminkoskessa veden happipitoisuuden jatkuvatoiminen seuranta on ollut käytössä jo viitenä kesänä. Riihimäen jätevedenpuhdistamon saneeraus näkyy Vantaanjoen yläjuoksulla selkeästi parantuneena veden laatuna. Happipitoisuudet olivat koko kesän selvästi korkeammat kuin muina kesinä. Vesinäytteillä oli osoitettavissa myös joen hygieenisen laadun paraneminen ja fosfori- sekä varsinkin ammoniumtyppipitoisuuden lasku.

 

Vesiensuojeluyhdistys on mukana maatalouden vesistökuormituksen tarkentamista koskevassa LOHKO-hankkeessa, jossa yhdistyksen tehtävänä on jatkuvatoimisin mittauksin arvioida mm. peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämisen, rakennekalkituksen ja aluskasvien viljelyn sekä muokkaustapojen vaikutusta kiintoaine- ja ravinnekuormitukseen. Myös hulevesien kuormittamien ojien veden laadun mittaamisessa jatkuvatoimiset anturit ovat korvaamattomia osoittamaan lyhytaikaisia, mutta merkittäviä, laatumuutoksia.

 

Näiden kaikkien eri jatkuvatoimisten mittausten toteuttamiseen Silakkasoudulla kerätyt rotarien lahjoitukset ovat antaneet kallisarvoisen lisän mm. mittausaikoja pidentämällä tai laatumuuttujien määrää täydentämällä.

 

 

 

Soudetaan Kaisaniemestä Kauppatorille lokakuussa 2014
Näkösyvyyttä mitataan Katajanokan edustalla
Ekenäs Rotaryklubb 6.10.2013
Finlandia Hallin soutujoukkue Mommilanjärven soudussa kesällä 2013