ROTARY-PÄIVÄ 2014

 

Kansallinen Rotary-Päivä 11.10.2014

 

“Rotary Palvelee”

 

RI Presidentti Gary C.K. Huang  patistaa kaikkia rotareita tekemään Rotarya Näkyväksi  ”Light Up Rotary” järjestämällä Rotary-Päivän.

Suomen kaikki rotaripiirit ovat päättäneet järjestää kansallinen Rotary-päivän lauantaina 11.10.2014. Se on Suomen kaikkien kuuden piirin yhteinen toimintapäivä. Kuvernöörit haastavat kaikki klubit yksin tai yhdessä tekemään ”ROTARY NÄKYVÄKSI”. Tavoitteena on kertoa rotarista paikallisena, mutta myös kansainvälisenä palvelujärjestönä. Tapahtumakonsepti on yksinkertainen: pitäkää hauska/innostava, epämuodollinen tilaisuus esitelläksenne klubinne toimintaa paikalliselle yhteisölle. Tavoitteena ei ole ainoastaan kohottaa klubinne imagoa paikallisesti vaan myös herättää kiinnostusta toimintaanne kohtaan, ja saada uusia jäseniä.

Piirineuvosto  kannustaa klubeja järjestämään " open house" – kokouksia tai tilaisuuksia: Kutsua  alueensa tärkeitä vaikuttajia (= ei - rotareja) kokoukseensa kuulemaan hyvää esitelmää ja kuulemaan klubin toiminnasta. Mediaa ei pidä unohtaa! Esimerkkinä Leppävaaran klubi, joka järjestää yhteislaulutilaisuuden kauppakeskuksessa. Maksuttomasta tapahtumasta kertyneet varat menevät lastensairaala- ja polio –projekteihin!

Päivää voisi rakentaa myös Baltic Sea Action Groupin (BSAG)  "Siisti biitsi " – kampanjan ympärille. Kyseessähän on Puhtaat Rannat - operaatio paikallisesti

Moni klubi on rakentanut päivää EPN / ULS 2017 – keräysten ympärille ( ei pelkkinä keräyksinä, vaan oheen jotakin täydentävää esim seminaari, kokousalustus tai toritapahtumana).

Lauantainen toritapahtuma ja vaikkapa musaa paikallisen bändin toimesta, vetää aina yleisöä! Lapsiperheet kiinnostuvat aivan varmasti keskustelemaan kanssanne, mikäli jaatte rotarien uusia ilmapalloja lapsille! Vanhemmille voi antaa käteen Suomen Rotaryn toimistosta saatavan julkaisun/lehden/monisteen. Sinisiä ilmapallon kuoria voi ostaa Suomen Rotaryn toimistosta.

Mikäli klubillann e on vaihto-oppilas / -oppilaita ottakaa heidät mukaan esittäytymään. Pinssitakit herättävät aivan varmasti kiinnostusta rotarien nuorisotoimintaa kohtaan! Tarjotkaa nuorisovaihtarin haastattelua paikallislehdelle. Vihjeenä – tehkää se valmiiksi ja lähettäkää lehdelle alustuksena!

Muuta toimivaa: leffaesityksiä lapsille ( iltapäivisin leffateatterit usein tyhjäkäynnillä); lasten peuhapäivät kouluilla tms  iltapäivätapahatumana

 

Haaste!

Rotary Internationalin Rotary Days Video Contest

If your club or district is hosting a Rotary Days event, here’s a little incentive to shoot video. In addition to sharing these special moments with your fellow Rotary members, President Huang will recognize one grand prize-winning club or district with a special award plaque. The winning video, along with other hand-selected finalists chosen by President Huang, will be featured on Rotary.org and possibly at the 2015 Rotary International Convention in São Paulo, Brazil.

Rules

Submissions must be:

  • No more than three minutes long
  • In English or English subtitles
  • Uploaded to YouTube

How to enter

To submit a video, send an email to rotary.service@rotary.org with the video’s YouTube link and a brief description by 31 March 2015.