RYLA

Rotary Youth Leadership Award:
RYLA - Asiaa johtamisesta nuorille


RYLA eli Rotary Youth Leadership Award on Rotaryn nuorisotoiminnan muoto, jossa rotarit jakavat johtamiseen liittyvää osaamistaan ja kokemuksiaan nuorille ja nuorille aikuisille.

RYLAn tavoitteena on auttaa nuoria kehittämään johtamistaitojaan sekä vahvistamaan vuorovaikutus- ja esiintymisvalmiuksiaan. Me rotarit teemme tämän parhaiten jakamalla omaa tietämystämme ja kokemuksiamme johtamisesta ja johtamiseen liittyvistä aihepiireistä tiedon- ja oppimisenjanoisille tulevaisuuden johtajille. Samalla voimme tarjota nuorille turvallisen kohtaamispaikan, jossa voi harjoitella omien näkemysten ja ajatusten ilmaisemista ja yhteistyötä kannustavassa ilmapiirissä. Nuoret saavat RYLAan osallistumisesta todistuksen.

RYLAn kautta saamme myös mahdollisuuden tutustuttaa nuoria Rotary-järjestöön ja avata heille tietä rotariksi.

Rotari, haluatko alasi johtavana ammattilaisena jakaa osaamistasi lahjakkaille nuorille - ja itse kuulla heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan johtamisesta ja muista päivänpolttavista asioista? Järjestäkää RYLA!  Piirin RYLA-toimikunta opastaa mielellään klubeja RYLAn toteuttamisessa.

RYLAn järjestäminen on klubeille ja meille rotareille erinomainen tapa toteuttaa palvelutehtäväämme yhteiskunnassa, sillä nuoret ja nuoret aikuiset ovat Rotarylle tärkeä kohderyhmä. RYLA-koulutusten muoto vaihtelee. Ne voivat olla esimerkiksi kaksipäiväisiä viikonloppuun sijoittuvia intensiivikoulutuksia tai pitemmälle aikavälille sijoittuvia luentosarjoja. Yhteistä koulutuksille kuitenkin on, että ne perustuvat vahvaan vuorovaikutukseen rotarien, paikallisten oppilaitosten, kuten lukioiden ja ammattikorkeakoulujen, ja nuorten välillä. Koulutus on nuorille maksuton – järjestävät klubit vastaavat kaikista kustannuksista.